FotoFinder & Tuebinger Moleanalyser

Περιγραφή του FotoFinder dermoscope dynamic

Μηχανισμός διαχείρισης βάσης δεδομένων με δημιουργία ερωτημάτων
Ο ισχυρός μηχανισμός διαχείρισης βάσεων δεδομένων αποτελεί την υποχρεωτική βασική μονάδα όλων των εφαρμογών FotoFinder 2007. Περιλαμβάνει τη διαχείριση των ασθενών, βάση δεδομένων SQL, μονάδα CamControl και επεξεργασία αντιγράφων ασφαλείας, επιτρέποντας τη γρήγορη και άνετη εργασία ακόμα και με μεγάλο όγκο εικόνων. Η ευέλικτη μηχανή αναζήτησης επιτρέπει τις επερωτήσεις για όλους τους συνδυασμούς κριτηρίων που είναι διαθέσιμα στη βάση δεδομένων, π.χ. όλες τις εικόνες μελανωμάτων των τελευταίων ετών.
Καθοδηγούμενη από το λογισμικό Χαρτογράφηση Ελιών
Το λογισμικό dermoscope dynamic αποτελεί το τέλειο εργαλείο για την καθοδηγούμενη από λογισμικό χαρτογράφηση ελιών. Η λήψη και η αποθήκευση των εικόνων γίνεται εύκολα στο γράφημα του ασθενούς με ένα μόνο κλικ. Οι δερματοσκοπικές εικόνες συνδέονται με τα αντίστοιχα σημάδια στην κλινική εικόνα, κάτι που καθιστά την αναγνώριση και την παρακολούθηση των βλαβών εύκολη και αποτελεσματική. Στο Smart-Gallery, το λογισμικό σας δείχνει πάντα την κλινική εικόνα και τις αντίστοιχες δερματοσκοπικές εικόνες.
Κλινικές φωτογραφίες με αυτοματοποιημένο εντοπισμό
Η κλινική εικόνα χρησιμοποιείται για την αναγνώριση κάθε μεμονωμένης ελιάς στην επισκόπηση του σώματος. Εκτός αυτού, οι κλινικές εικόνες μπορούν να χρησιμοποιηθούν για την τεκμηρίωση δερματικών παθήσεων κάθε είδους. Η τοποθέτηση των εικόνων σε κάθε σημείο γίνεται μέσω της επιλογής του αντίστοιχου τμήματος σε έναν εικονικό ασθενή. Επίσης είναι δυνατή η λήψη εικόνων παρακολούθησης μέσω της σύγκρισης εικόνας για τη συνεπή τοποθέτηση των ασθενών.
Επισήμανση ύποπτων βλαβών
Οι ύποπτες βλάβες που θα πρέπει να εξεταστούν με μικροσκόπιο επισημαίνονται στην κλινική εικόνα. Μετέπειτα γίνεται αυτόματη σύνδεση των δερματοσκοπικών εικόνων με αυτά τα σημάδια. Επομένως, εξασφαλίζεται ότι θα βρίσκεται πάντα η σωστή βλάβη κατά τη διεξαγωγή μιας εξέτασης παρακολούθησης.
Τεκμηρίωση και έλεγχος ελιών
Με την κάμερα medicam το λογισμικό dermoscope dynamic επιτρέπει τη μικροσκοπική εξέταση των σπίλων με μεγέθυνση 20-70X και την αυτόματη εστίαση για όλα τα επίπεδα μεγέθυνσης. Μετά την επισήμανση των βλαβών στην κλινική εικόνα, το λογισμικό καθοδηγεί σε όλες τις θέσεις, έτσι ώστε η λήψη των εικόνων των ελιών να γίνεται με τη μέγιστη ταχύτητα. Ακόμα και εάν ο ασθενής έχει πολλές ελιές δεν χάνεται καμία, επειδή πάντα υπάρχει η πανοραμική εικόνα με τον αριθμό της ελιάς καθώς και η τελευταία μικροσκοπική εικόνα δίπλα στην πραγματική εικόνα. Στη λειτουργία ελέγχου μπορούμε να εφαρμόσουμε μια γρήγορη εξέταση ελιών χωρίς να αποθηκεύσουμε τις εικόνες. Πολύ πιο άνετα σε σχέση με τη χρήση ενός δερματοσκοπίου χειρός!
Σύγκριση εικόνων με το SmartZoom
Η πιο αξιόπιστη μέθοδος για την ανίχνευση ελιών που έχουν αλλάξει είναι η περιοδική σύγκριση μεταξύ των φωτογραφιών κατά την έναρξη και κατά την παρακολούθηση. Το FotoFinder SmartZoom επιτρέπει την παράλληλη μεγέθυνση και κύλιση και στις δύο φωτογραφίες. Εστιάζουμε πάντα στην αντίστοιχη περιοχή και στις δύο εικόνες για την εύκολη ανίχνευση των αλλαγών ως προς τη δομή. Με ένα μόνο κλικ μπορούμε να εξάγουμε σε PowerPoint τη σύγκριση μεταξύ των εικόνων δίπλα δίπλα!
Μονάδα μέτρησης και Προσαρμοσμένη εκτύπωση αναφοράς
Με το λογισμικό μπορούμε να μετρήσουμε επιφάνειες και αποστάσεις. Εκτός αυτού, μπορούμε να εκτυπώσουμε τις αναφορές μας από το dermoscope dynamic με πανοραμικές και αντίστοιχες δερματοσκοπικές εικόνες κορυφαίας ποιότητας. Μπορούμε επίσης να αποθηκεύσουμε τις αναφορές ως αρχείο PDF ή να τις γράψουμε σε CD, ώστε να σας το παραδώσουμε και να το έχετε στην κατοχή σας, για οποιαδήποτε μελλοντική χρήση.
Επικοινωνία και εισαγωγή/εξαγωγή εικόνων
Επιτρέπει τη γρήγορη εισαγωγή εικόνων από διαφορετικές εξωτερικές συσκευές στη βάση δεδομένων και την αποθήκευσή τους με όλες τις άλλες φωτογραφίες του ασθενούς. Επιτρέπει την εξαγωγή εικόνων ή καταλόγων σε διαφορετικούς τύπους αρχείου, την εκτύπωση ή την αποστολή τους μέσω e-mail. Η προαιρετική κρυπτογράφηση βάσει κλειδιού παρέχει μέγιστη ασφάλεια και προστασία των προσωπικών δεδομένων.

Tuebinger Moleanalyser

Στόχοι
Αυτό το πρόγραμμα αναπτύχθηκε λαμβάνοντας υπόψη δύο στόχους:

  1.  Να καταστεί δυνατή η ακριβής σύγκριση μεταξύ δύο εικόνων μιας μελαγχρωματικής βλάβης, οι οποίες δημιουργήθηκαν με την πάροδο του χρόνου. Κατ’ αυτόν τον τρόπο θα πρέπει να είναι δυνατή η μέτρηση των αλλαγών ως προς το μέγεθος, τη δομή και το χρώμα της βλάβης. Για τον λόγο αυτό, το πρόγραμμα σχεδιάστηκε έτσι ώστε να είναι δυνατή η παράλληλη ανάλυση των δύο εικόνων.
  2.  Ο δεύτερος στόχος του προγράμματος είναι να βελτιώσει τη διαδικασία με την οποία γίνονται οι διακρίσεις μεταξύ καλοηθών και κακοηθών μελανοκυτταρικών δερματικών αλλοιώσεων μέσω της χρήσης αλγορίθμων με υπολογιστή. Οι αλγόριθμοι με υπολογιστή διαφέρουν από την ανάλυση δείγματος, η οποία διεξάγεται από τον ιατρό χρησιμοποιώντας μικροσκοπική απεικόνιση ανακλώμενου φωτός. Ως αποτέλεσμα, η διάγνωση με τη βοήθεια υπολογιστή επιτρέπει στον δερματολόγο να κάνει μια επιπλέον αξιολόγηση, την οποία μπορεί να συμπεριλάβει επίσης στα διαγνωστικά του ευρήματα. Η μέθοδος διάγνωσης με τη βοήθεια υπολογιστή δεν μπορεί να αντικαταστήσει την ιατρική μέθοδο διάγνωσης – πρέπει να λαμβάνεται υπόψη μόνο ως δεύτερη επιλογή. Ωστόσο, ο υπολογιστής είναι ικανός να στρέψει την προσοχή του ιατρού σε ασυνήθιστες βλάβες, τις οποίες ενδεχομένως να μην είχε παρατηρήσει αρχικά. Η διαγνωστική ακρίβεια της τρέχουσας έκδοσης του διαγνωστικού προγράμματος με υπολογιστή είναι ιδιαίτερα και πλήρως συγκρίσιμη με την κλινική ακρίβεια ενός δερματολόγου.

Ανάπτυξη
Το Tuebinger Moleanalyzer αναπτύχθηκε στα πλαίσια ενός προγράμματος συνεργασίας μεταξύ του Τμήματος Δερματολογίας του Πανεπιστημίου του Tuebingen, Γερμανία, και της εταιρίας FotoFinder Systems (πρώην TeachScreen), με έδρα στη Bad Birnbach, Γερμανία. Το πρόγραμμα βασίζεται στο λογισμικό FotoFinder dermoscope. Εκτός από τους δερματολόγους που ασχολήθηκαν με την ανάπτυξη του προγράμματος, συμμετείχε και ένας γιατρός, ένας επιστήμονας πληροφορικής και ένας στατιστικός. Η τρέχουσα έκδοση του προγράμματος είναι αποτέλεσμα αναπτυξιακών εργασιών πολλών ετών και βασίζεται σε μια σειρά προηγούμενων εκδόσεων.
Θεωρητική ιδέα
Κατά την ανάπτυξη του τρέχοντος προγράμματος, έγινε συνειδητή προσπάθεια να μην χρησιμοποιηθεί ως βάση του κάποια από τις διαδεδομένες ιδέες ως προς την αναγνώριση δείγματος ή τη διαγνωστική ταξινόμηση (π.χ. ο κανόνας ABCD, ο κανόνας των 7 σημείων). Αυτοί που συμμετείχαν στο έργο ήταν αποφασισμένοι να αναπτύξουν μια μοναδική, ειδική για υπολογιστή μέθοδο καθορισμού των διαγνωστικών ευρημάτων. Για την ανάλυση των εικόνων χρησιμοποιήθηκαν αλγόριθμοι. Οι περισσότεροι από αυτούς τους αλγόριθμους έχουν αναπτυχθεί στη διάρκεια αεροπορικών στρατιωτικών αποστολών αναγνώρισης. Κατά την ανάπτυξη του προγράμματος, χρησιμοποιούνταν 100 περίπου τέτοιοι αλγόριθμοι για την αναγνώριση των χαρακτηριστικών του σχήματος, της δομής και του χρώματος. Τα αρχεία δεδομένων που χρησιμοποιήθηκαν, τα οποία περιείχαν περίπου 800 μελανοκυτταρικές βλάβες, υποβλήθηκαν σε πλήρη ανάλυση χρησιμοποιώντας και τους 100 διαθέσιμους αλγόριθμους. Κατά κανόνα, οι διαγνώσεις των μελανοκυτταρικών βλαβών διασφαλίστηκαν ιστολογικά ή κατά την κλινική παρακολούθηση. Στη συνέχεια, χρησιμοποιώντας μια πολυπαραγοντική στατιστική διαδικασία ανάλυσης παλινδρόμησης, πραγματοποιήθηκαν τεστ για τον προσδιορισμό των χαρακτηριστικών εκείνων που συμβάλλουν περισσότερο στις διακρίσεις μεταξύ καλοηθών και κακοηθών βλαβών. Στη συνέχεια δημιουργήθηκε μία E-συνάρτηση χρησιμοποιώντας τα πιο σημαντικά 3 και 6 υπολειπόμενα χαρακτηριστικά και υπολογίστηκε μια βαθμολογία χρησιμοποιώντας την E-συνάρτηση, αντιστοίχως. Κατόπιν ορίστηκαν κατώτατες τιμές για τη λευκή, την κίτρινη και την κόκκινη περιοχή.
Απόδοση Προγράμματος
Το Moleanalyzer μπορεί να φορτώσει δύο μελανοκυτταρικές βλάβες, οι οποίες εμφανίζονται ως εικόνες. Η διαδικασία ανάλυσης αποτελείται από τα ακόλουθα στάδια:

  1.  Το Moleanalyzer ελαχιστοποιεί τις διασπαστικές δομές. Σε αυτές περιλαμβάνονται κυρίως τρίχες και φλύκταινες, οι οποίες δεν μπορούν να αποδοθούν στη βλάβη. Στις περισσότερες περιπτώσεις, ο περιορισμός τους είναι πολύ εύκολος, παρόλο που όταν υπάρχουν τούφες μαλλιών κατά μήκος της βλάβης, το Moleanalyzer δεν μπορεί να τις αφαιρέσει εντελώς. Εάν πρέπει να εκτιμηθεί η κακοήθεια μιας βλάβης, συστήνεται το ξύρισμα των τριχών ως μέτρο προφύλαξης.
  2.  Το Moleanalyzer προσπαθεί να οριοθετήσει τα άκρα της βλάβης με όσο το δυνατόν σαφέστερο τρόπο. Για τον σκοπό αυτό, το πρόγραμμα κάνει πολλές προτάσεις. Το πρόγραμμα είναι ικανό να καθορίσει ένα άκρο, το οποίο προσδιορίζεται σύμφωνα με μια μέθοδο προσέγγισης, τόσο από μόνο του όσο και από το άτομο που το χειρίζεται. Τα άκρα μπορούν να διορθωθούν με το χέρι, μειώνοντας ή αυξάνοντας τα όρια. Αυτό είναι εφικτό μέσω του πλήκτρου «αλλαγή άκρου».
  3.  Το πρόγραμμα ορίζει τη μεγαλύτερη διάμετρο και τη μεγαλύτερη διάμετρο σε γωνία 90ºC, καθώς και τον άξονα συμμετρίας. Επίσης, υπολογίζει το εμβαδό και την περίμετρο της βλάβης.
  4.  Η εκτίμηση της βλάβης γίνεται σε σχέση με την κανονικότητά της, το πόσο αποκλίνει από τα πιο ομαλά άκρα και το πόσο οξεία είναι.
  5.  Επίσης αξιολογούνται τα δομικά χαρακτηριστικά και τα χρώματα της βλάβης. Εδώ αναλύονται οι 256 διαφορετικές αποχρώσεις του κόκκινου, του πράσινου και του μπλε χρώματος. Επίσης αξιολογείται η συμμετρία της βλάβης, καθώς και η εντροπία της («διέγερση εντός της βλάβης») και οι διαφορετικές περιοχές στις οποίες χωρίζεται.
  6.  Τελικά, μέσω της χρήσης διαγνωστικών αλγορίθμων, η βλάβη ταξινομείται στην κλίμακα λευκό-κίτρινο-κόκκινο και, επομένως, κρίνεται είτε ως καλοήθης είτε ως κακοήθης.

Η κλίμακα Λευκό-Κίτρινο-Κόκκινο
Το αποτέλεσμα της αξιολόγησης για κάθε βλάβη εμφανίζεται σε μια κλίμακα, η οποία αποτελείται από τρία χρώματα – λευκό, κίτρινο και κόκκινο. Το αποτέλεσμα επισημαίνεται με μια μαύρη γραμμή, η οποία υποδεικνύει τον τρόπο ταξινόμησης της βλάβης στην κλίμακα από τον υπολογιστή. Πρέπει να γίνει φυσική κριτική αξιολόγηση των αποτελεσμάτων από τον δερματολόγο σε σχέση με την κλινική του διάγνωση και τα διαθέσιμα δερματοσκοπικά δείγματα. Το λευκό σημαίνει ότι δεν μπορεί να αποκλειστεί με απόλυτη σιγουριά ένα μελάνωμα, ενώ μπορεί επίσης να υπάρχουν άτυποι σπίλοι και στην κόκκινη περιοχή. Τα δεδομένα σε ατομικό επίπεδο θα πρέπει να ερμηνεύονται κατά τον ακόλουθο τρόπο:
Λευκό. Το λευκό αντιπροσωπεύει τους τυπικούς, σχετικά κανονικούς μελανοκυτταρικούς σπίλους. Ωστόσο, θα πρέπει να σημειωθεί ότι υπάρχει επίσης μελάνωμα, το οποίο δεν μοιάζει με μελάνωμα. Στη λευκή περιοχή, ο υπολογιστής έχει ταξινομήσει 403 τύπους μελανοκυτταρικών σπίλων, αλλά επίσης και 2 μελανώματα. Επομένως, υπάρχει πιθανότητα 0,5% ότι το μελάνωμα μπορεί να ταξινομηθεί στη λευκή περιοχή.
Κίτρινο. Το κίτρινο ουσιαστικά αντιπροσωπεύει τους κάπως άτυπους, δυσπλαστικούς μελανοκυτταρικούς σπίλους. Δεν είναι πάντα εφικτή η πραγματοποίηση μιας αξιόπιστης κλινικής ή ιστοπαθολογικής διαφορικής διάγνωσης αυτών των σπίλων σε σύγκριση με μια διαφορική διάγνωση ενός κακοήθους μελανώματος. Στην κίτρινη περιοχή ο υπολογιστής έχει ταξινομήσει 393 κυρίως άτυπους, μελανοκυτταρικούς σπίλους, καθώς και 19 μελανώματα. Αυτό σημαίνει ότι όταν γίνονται οι ταξινομήσεις για την κίτρινη περιοχή και όταν χρησιμοποιούνται τα χαρακτηριστικά του δείγματος ανακλώμενου φωτός, τα οποία θα μπορούσαν να αποδειχθούν ως μελάνωμα, πρέπει να πραγματοποιηθούν δοκιμασίες με διοπτική τεχνική.
Κόκκινο. Όταν μια βλάβη ταξινομείται στην κόκκινη περιοχή, από αποτελεί σαφή ένδειξη της ύπαρξης ενός κακοήθους μελανώματος. Συνολικά στην κόκκινη περιοχή ταξινομήθηκαν 65 μελανώματα και 68 καλοήθεις βλάβες. Όταν λαμβάνονται υπόψη μόνο οι μελανοκυτταρικές βλάβες, η πιθανότητα ύπαρξης ενός κακοήθους μελανώματος αυξάνονται έως και πάνω από 50%.
Επιπλέον Μετρούμενες Τιμές
Για κάθε βλάβη παρέχονται μετρούμενες τιμές. Σε αυτές περιλαμβάνονται πληροφορίες σχετικά με το μέγεθος, την κατάσταση των άκρων, καθώς και τη δομή και τα χρώματα της μελανοκυτταρικής βλάβης.
Οι μετρούμενες τιμές μπορούν να χρησιμοποιηθούν επίσης για την πραγματοποίησης μιας ακριβούς σύγκρισης των διαφορετικών εικόνων μιας μελαγχρωματικής βλάβης με την πάροδο του χρόνου. Οι μετρούμενες τιμές μπορούν να παρέχουν πολύ ακριβείς πληροφορίες σχετικά με το μέγεθος ανάπτυξης. Όταν μια βλάβη μετράται αρκετές φορές, οι μετρήσεις είναι πολύ ακριβείς. Ωστόσο, κάποιες φορές μπορεί να προκύψουν μετατοπίσεις, οι οποίες προκαλούν τη συμπίεση της βλάβης προς μια συγκεκριμένη κατεύθυνση.
Στις μετρούμενες τιμές για τα άκρα και τη δομή της βλάβης δίνεται μια βαθμολογία, η οποία θα αναφερθεί πριν τις μετρούμενες τιμές. Η χαμηλή βαθμολογία αντιστοιχεί περισσότερο σε μια καλοήθη βλάβη, η υψηλή βαθμολογία αντιστοιχεί περισσότερο σε μια κακοήθη βλάβη. Οι μετρούμενες τιμές περιλαμβάνουν μια σειρά παραμέτρων που δεν ταξινομούνται στον διαγνωστικό αλγόριθμο (κλίμακα λευκού-κίτρινου-κόκκινου). Επομένως, μπορούν να προσφέρουν μια διαφορετική βάση στον έμπειρο χρήστη του προγράμματος για την πραγματοποίηση της διάγνωσης.
Διαγνωστική Ακρίβεια
Για την ανάπτυξη του αλγορίθμου χρησιμοποιήθηκαν συνολικά 837 ηλεκτρονικές δερματοσκοπικές εικόνες μελανοκυτταρικών βλαβών. Το πρόγραμμα χρησιμοποιεί δύο διαφορετικούς αλγόριθμους, ανάλογα με το εάν η βλάβη βρίσκεται εντελώς εντός του πεδίου που καλύπτεται ή προεξέχει από αυτό. Εάν η βλάβη προεξέχει από το υπό διερεύνηση πεδίο, τότε εμφανίζεται το μήνυμα «η βλάβη βρίσκεται μερικώς εκτός πεδίου».
Οι 837 βλάβες που αναλύθηκαν περιελάμβαναν 84 μελανώματα, εκ των οποίων τα 72 διαγνώστηκαν σωστά στην κόκκινη και την κίτρινη περιοχή. Στην περίπτωση αυτή, η διαγνωστική ευαισθησία του προγράμματος είναι 85,7%. Από τις 753 καλοήθεις βλάβες, οι 132, ή το 17,5%, θεωρήθηκαν λανθασμένα ως κακοήθεις. Στην περίπτωση αυτή, η διαγνωστική ευαισθησία του Moleanalyzer είναι 82,5%. Οι διαθέσιμες τιμές δεν θα γινόταν να είναι πιο ακριβείς εάν είχαν προσδιοριστεί από έναν έμπειρο δερματολόγο στην πράξη. Πιο ακριβείς τιμές ή μια υψηλότερη ευαισθησία θα μπορούσε να επιτευχθεί μόνο εάν χρησιμοποιούνταν ένα μικροσκόπιο ανακλώμενου φωτός με ανάλυση δείγματος.
Συστάσεις ως προς τη χρήση
Το πρόγραμμα θα πρέπει να χρησιμοποιείται κατά κύριο λόγο για την αξιολόγηση ιδιαίτερα ασυνήθιστων μελανοκυτταρικών βλαβών. Σε τέτοιες περιπτώσεις, ο γιατρός λαμβάνει μια δεύτερη, ανεξάρτητη γνώμη από τον υπολογιστή, η οποία βασίζεται σε εναλλακτικούς αλγόριθμους ανάλυσης εικόνας που χρησιμοποιούνται στη διάγνωση, οι οποίοι δεν καλύπτονται από τους διαδεδομένους αλγόριθμους μικροσκοπίου ανακλώμενου φωτός, όπως ο κανόνας ABCDE.
Τα αποτελέσματα της ανάλυσης εικόνας που παρουσιάζονται σε γραφικές παραστάσεις στην οθόνη μπορούν να χρησιμοποιηθούν από τον ιατρό ως μέσο επικοινωνίας με τον ασθενή του. Ανάλογα με τα χαρακτηριστικά που πρέπει να επισημανθούν, μπορεί να αναφερθεί στον ασθενή ο μη επιβλαβής χαρακτήρας μιας συγκεκριμένης βλάβης. Ωστόσο, ενδέχεται επίσης να τεκμηριωθεί η αναγκαιότητα πραγματοποίησης μιας βιοψίας εκτομής. Οι εμπειρίες μας κατά τη διάρκεια αυτής της φάσης δοκιμών αποδεικνύουν με θετικό τρόπο ότι οι ασθενείς αισθάνονται πιο ασφαλείς όταν χρησιμοποιείται αυτό το πρόγραμμα για την αξιολόγηση των μελανοκυτταρικών βλαβών τους.
Ο έμπειρος γιατρός θα πρέπει να θεωρήσει αυτό το πρόγραμμα ως ένα επιπλέον εργαλείο που μπορεί να χρησιμοποιήσει όταν κάνει τις διαγνώσεις. Δεν θα πρέπει να δοθεί περαιτέρω σημαντικότητα σε αυτό σε σχέση με τις κλινικές μεθόδους διάγνωσης ή των διαγνώσεων μέσω μικροσκοπίου ανακλώμενου φωτός. Η χρήση και των τριών διαγνωστικών μεθόδων θα επιφέρει μια συνολική βελτίωση στην ακρίβεια της διάγνωσης. Μπορούμε να θεωρήσουμε ότι η αυξημένη χρήση του προγράμματος θα οδηγήσει σε μεγαλύτερη σιγουριά κατά τη χρήση του. Σύμφωνα με την εμπειρία μας, οι γιατροί που χρησιμοποιούν το πρόγραμμα γίνονται πιο εξειδικευμένοι όσο περισσότερο το χρησιμοποιούν με την πάροδο του χρόνου.
Δεν υπάρχουν ακόμα αποδείξεις, οι οποίες να υποδεικνύουν ότι το πρόγραμμα είναι καλό να εκτελείται στο παρασκήνιο όταν εξετάζονται όλες οι μελαγχρωματικές βλάβες. Εάν γινόταν αυτό, όταν αναλύεται μεγάλος αριθμός καλοηθών βλαβών θα μπορούσε να προκύψει η πιθανότητα ταξινόμησης τους ως θετικές εσφαλμένα. Επί του παρόντος πραγματοποιούνται δοκιμές για να καθοριστεί εάν το Tuebinger Moleanalyzer θα μπορούσε να χρησιμοποιηθεί στις εξετάσεις ρουτίνας όλων των μελαγχρωματικών βλαβών που έχουν φωτογραφηθεί.
 
ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ:

Leave a Comment