Τριχοειδικές Δυσπλασίες (Port-Wine Stain)

Οι τριχοειδικές δυσπλασίες (Port-wine stains, PWS) αποτελούν τη συχνότερη συγγενή αγγειακή δυσπλασία και ο επιπολασμός τους είναι τρεις περιπτώσεις ανά 1000 γεννήσεις. Στις τριχοειδικές δυσπλασίες υπάρχει διεύρυνση των τριχοειδών αγγείων και ιστοπαθολογικές παραμορφώσεις, κατά τις οποίες ένας φυσιολογικός αριθμός αγγείων διαστέλλονται, φτάνοντας σε διάμετρο από 10 έως 150 μm, ενώ συνήθως εμπλέκεται το θηλώδες στρώμα του χορίου σε βάθος μεταξύ 300 και 600 μm.
Αποτελούν μόνιμες παθολογικές μεταβολές, οι οποίες δεν υποχωρούν με την πάροδο του χρόνου και, επομένως, συνιστάται η όσο το δυνατόν πιο έγκαιρη θεραπεία τους, ώστε να αποφευχθεί η πιθανότητα σημαντικότερης επιδείνωσης καθώς και το ενδεχόμενο έντονης ψυχολογικής επιβάρυνσης του παιδιού κατά τη σχολική ηλικία.
Απαραίτητη προϋπόθεση, είναι πρώτα απ΄ όλα η ακριβής διάγνωση από εξειδικευμένο ιατρό, ώστε να προβλέπεται η πορεία και η μελλοντική εξέλιξη της τριχοειδικής δυσπλασίας, για να αντιμετωπίζεται την κατάλληλη χρονική περίοδο, με τον καλύτερο δυνατό τρόπο.
Όσον αφορά τις θεραπευτικές επιλογές, θα πρέπει να επισημάνουμε ότι η ακτινοθεραπεία, οι πλαστικές επεμβάσεις, τα παλαιού τύπου lasers κ.ά. ανήκουν στις παλαιότερες μεθόδους, οι οποίες είτε δεν μπορούσαν να εφαρμοστούν σε μικρές ηλικίες ή παρουσίαζαν υψηλά ποσοστά παρενεργειών (σημάδια, ουλές κ.λπ.) και φτωχά αποτελέσματα.
Τα τελευταία χρόνια, όμως, η εφαρμογή των Παλμικών Lasers Χρωστικής για την αντιμετώπιση των τριχοειδικών δυσπλασιών και των επιφανειακών αληθών αιμαγγειωμάτων, έφερε κυριολεκτικά ανατροπή, λόγω της υψηλής αποτελεσματικότητας και της εξαιρετικής ασφάλειάς τους. Η μέθοδος εφαρμόζεται οτη χώρα μας επιτυχώς, από το Δερματολόγο Χριστόφορο Τζερμιά.

Τα πλεονεκτήματα του παλμικού Laser χρωστικής

Η υψηλή αποτελεσματικότητα και εξαιρετική ασφάλεια της μεθόδου οφείλεται στο γεγονός ότι ενώ διενεργείται επιλεκτική εξάλειψη των διευρυμένων αγγείων, ταυτόχρονα το φυσιολογικό δέρμα παραμένει άθικτο.
Η δέσμη φωτός του Παλμικού Laser Χρωστικής, απορροφάται μόνο από τα αγγεία (με αποτέλεσμα την επιλεκτική καταστροφή τους) και πολύ δύσκολα από τους γύρω ιστούς. Έτσι, διασφαλίζεται η επιλεκτική θεραπεία των τριχοειδικών δυσπλασιών, αφήνοντας ανέπαφο το γύρω υγιές δέρμα, ακόμη και στα νεογνά και τα βρέφη, γεγονός ανέφικτο με τη χρησιμοποίηση άλλων θεραπευτικών επιλογών.
Παρόμοια δράση δεν είναι εφικτή με την εφαρμογή άλλων μεθόδων ή συστημάτων laser, αφού αφενός δεν μπορούν να εφαρμοσθούν σε ασθενείς μικρής ηλικίας, αφετέρου παρουσιάζουν υψηλά ποσοστά παρενεργειών (σημάδια, ουλές κ.λπ.), με αποτέλεσμα να υπολείπονται σημαντικά όσον αφορά τα επίπεδα ασφαλείας και αποτελεσματικότητας.
Αντίθετα, με τα Παλμικά Lasers Χρωστικής, η θεραπεία μπορεί να αρχίσει πολύ νωρίς, ακόμη και σε νεογνά μόλις δύο εβδομάδων, ενώ ελαχιστοποιείται η πιθανότητα εμφάνισης ουλών.
Τέλος, θα πρέπει να τονίσουμε ότι με τα νέας γενιάς, υπερσύχρονα Παλμικά Lasers Χρωστικής, επιτυγχάνουμε ακόμη καλύτερα, αλλά και πιο γρήγορα αποτελέσματα, ο χρόνος αποθεραπείας μειώνεται, και είναι πλέον δυνατή η άμεση κάλυψη- με make-up- της περιοχής, και η επιστροφή του ατόμου στις συνήθεις δραστηριότητες του.
Τοπική εφαρμογή 5-aminolevulinic acid που ακολουθείται από θεραπεία με παλμικό λέιζερ χρωστικής στα 595-nm για τη θεραπεία των ανθεκτικών τριχοειδικών δυσπλασιών
Η εκτίμηση της αποτελεσματικότητας και της ασφάλειας της τοπικής χορήγης 5-aminolevulinic acid (ALA) που ακολουθείται από θεραπεία με παλμικό λέιζερ χρωστικής στα 595-nm για τη θεραπεία των ανθεκτικών τριχοειδικών δυσπλασιών (Port-wine stains, PWS). Σε μια μελέτη που συμμετείχαν τριάντα πέντε ασθενείς (19 γυναίκες και 16 άντρες) με ανθεκτικές τριχοειδικές δυσπλασίες (PWS) χορηγήθηκε τοπικά 20% ALA και μετά εφαρμόσθηκε παλμικό λέιζερ χρωστικής (PDL) στα 595-nm, σε διαστήματα 6-8 εβδομάδων. Η τοπική εφαρμογή ALA σε συνδυασμό με παλμικό laser χρωστικής βελτίωσε την τριχοειδική δυσπλασία στους 21 από 35 ασθενείς που ήταν προηγουμένως ανθεκτικοί σε μονοθεραπεία με PDL.

Φωτοδυναμική θεραπεία

H 5-ALA γέλη προέρχεται από 5- ALA λιποσωμική σκόνη σε συγκέντρωση 20% (w/v). Αυτό το διάλυμα ήταν προστατευμένο από το φως και χρησιμοποιήθηκε μέσα σε μία ώρα από την προετοιμασία. Η γέλη εφαρμόστηκε στην βλάβη PWS σε μία δόση 10-15 mg/cm2. Η βλάβη καλύφθηκε με φιλμ για την πρόληψη της εξάτμισης και στη συνέχεια με αλουμινόφυλλο για την προστασία από το φως για 6-7 ώρες. PDL στα 595 nm (Candela Corporation, Wayland, MA, USA) χρησιμοποιήθηκε.
Οι παράμετροι για τις επόμενες θεραπείες με PDL ήταν προσαρμοσμένες στην ανταπόκριση των ασθενών. Έγινε εφαρμογή πολλαπλών μη συνεχών παλμών laser (10mm) σε ολόκληρη την περιοχή με την τριχοειδική δυσπλασία, σε κάθε επίσκεψη, γεγονός που προκάλεσε ήπια ερυθρότητα του δέρματος χωρίς πορφύρα στη βλάβη. Για την προστασία της επιδερμίδας και τη μείωση της δυσφορίας των ασθενών, χρησιμοποιήθηκε μια συσκευή δυναμικής ψύξης (DCD). Τοπική αναισθητική κρέμα εφαρμόστηκε πριν τη θεραπεία με laser για την ανακούφιση του πόνου.

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

Παρατηρήθηκε πολύ μεγάλη κλινική βελτίωση των ανθεκτικών τριχοειδικών δυσπλασιών σε όλους τους ασθενείς μετά από συνδυασμό φωτοδυναμικής θεραπείας (PDT) και παλμικού laser χρωστικής (PDL). Ειδικότερα, 13 ασθενείς (37,14%) εμφάνισαν μέτρια βελτίωση (Βαθμός 2, 25-50%) και 10 ασθενείς (28,57%) εμφάνισαν ήπια βελτίωση (Βαθμός 1, 1-25%).
 
ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ:

 
ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΚΕΣ ΑΝΑΦΟΡΕΣ

 1. Anderson RR, Parish JA. Selective Photothermolysis: Precise microsurgery by selective absorption of pulsed radiation. Science.1983;220:524-27.
 2. Atherton DJ. Infantile hemangiomas. Early Hum Dev. 2006; 82: 789-795.
 3. Chang, L.C., Haggstrom, A.N.Drolet, B.A.Baselga, E.Chamlin, S.L. et al, Hemangioma investigator group. Growth characteristics of infantile hemangiomas: implications for management. Pediatrics. 2008;122:360–367.
 4. de Graaf M, Knol MJ, Totté JE, van Os-Medendorp H, Breugem CC, Pasmans SG. E-learning enables parents to assess an infantile hemangioma. J Am Acad Dermatol. 2014 May;70(5):893-8.
 5. Hon KL, Shen P, Li JJ, et al. Pediatric vascular anomalies: an overview of management. Clin Med Insights Dermatol. 2014; 7.
 6. Leaute-Labreze C, Prey S, Ezzedine K. Infantile haemangioma: part 1. Pathophysiology, epidemiology, clinical features, life cycle and associated structural abnormalities. JEADV 2011; 25:1245-53.
 7. Macfie, CC & Jeffrey, SL Diagnosis of vascular skin lesions in children: an audit and review. Pediatr Dermatol. 2008; 25:7–12.
 8. Oiso N, Kawada A. The dermoscopic features in infantile he­mangioma. Clin Pediatr. 2011; 28: 591-593.
 9. Smolinski KN, Yan AC. Hemangiomas of infancy: clinical and biological characteristics. Clinical Pediatrics 2005;44 (9):747–766.
 10. Syed SB. Vascular birthmarks: update on presentation and management. Current Paediatrics 1999;9(1):20–6.
 11. Τζερμιάς Χ. Αντιμετώπιση δερματικών αγγειακών βλαβών με εξελιγμένα laser. Ελληνική Επιθεώρηση Δερματολογίας Αφροδισιολογίας. 2013; 24:3, 165-177.