Σεξουαλικώς Μεταδιδόμενα Νοσήματα

Η συνεχής αλλαγή ερωτικών συντρόφων, το σεξ χωρίς προφύλαξη ξύπνησαν ξεχασμένα αφροδίσια νοσήματα, ενώ παράλληλα παρατηρείται και έξαρση των ιογενών, σεξουαλικώς μεταδιδόμενων νοσημάτων, όπως είναι:

 • ο έρπητας των γεννητικών οργάνων
 • οι HPV λοιμώξεις (τα κονδυλώματα)
 • το AIDS
 • οι ηπατίτιδες Β και C

Μέχρι την δεκαετία του 1990, τα ΣΜΝ ήταν ευρέως γνωστά ως αφροδίσια νοσήματα (venereal diseases).
Το επίθετο “αφροδίσιος” προέρχεται από το όνομα Αφροδίτη (Venereal από το λατινικό Venus), που ήταν η αρχαιοελληνική και ρωμαϊκή θεά του έρωτα .
Κοινωνική νόσος ήταν ένας άλλος ευφημισμός.
Σεξουαλικώς μεταδιδόμενη λοίμωξη είναι ένας ευρύτερος όρος απ’ ότι το σεξουαλικώς μεταδιδόμενο νόσημα.
Μια λοίμωξη είναι μια αποίκιση από ένα παρασιτικό είδος, το οποίο μπορεί να μην έχει αρνητικές επιπτώσεις.
Σε μια ασθένεια η λοίμωξη οδηγεί σε μειωμένη ή μη φυσιολογική λειτουργία.
Και στις δύο περιπτώσεις η κατάσταση μπορεί να μην παρουσιάζει σημάδια ή συμπτώματα.
Για παράδειγμα, η μηνιγγίτιδα μεταδίδεται μέσω της σεξουαλικής επαφής αλλά δεν είναι χαρακτηρισμένη ως ένα ΣΜΝ, επειδή η σεξουαλική επαφή δεν είναι το κύριο μέσο μετάδοσης για τα παθογόνα που προκαλούν μηνιγγίτιδα.
ΣΜΝ είναι μια μόλυνση που έχει αμελητέα πιθανότητα μετάδοσης με άλλα μέσα εκτός της σεξουαλικής επαφής, αλλά έχει ένα ρεαλιστικό μέσο μετάδοσης με τη σεξουαλική επαφή.
Έτσι, μπορεί κανείς να υποθέσει ότι, αν ένα άτομο έχει προσβληθεί από ένα ΣΜΝ, π.χ. χλαμύδα, γονόρροια, έρπητα των γεννητικών οργάνων, τότε αυτά διαβιβάστηκαν σε αυτό μέσω σεξουαλικής επαφής.

Προειδοποιητικά σημάδια, συμπτώματα;

Η ύπαρξη των παρακάτω συμπτωμάτων δεν σημαίνει υποχρεωτικά την προσβολή του ατόμου από σεξουαλικώς μεταδιδόμενη ασθένεια.
Όμως η γονόρροια, τα χλαμύδια, ή σύφιλη και ο έρπης των γεννητικών οργάνων μπορούν να τα προκαλέσουν.
Στους άνδρες :

 • Εκκρίσεις από το πέος που έχουν χρώμα όπως το πύον, ή ακόμη και διαυγή υγρά που εξέρχονται από την ουρήθρα.
 •  Πόνος Ή κάψιμο κατά την ούρηση.
 •  Συχνουρία.
 •  Εξελκώσεις στο πέος ή σε άλλα σημεία της γεννητικής ή πρωκτικής περιοχής.

Στις γυναίκες (1):

 •  Εκκρίσεις από τον κόλπο: αλλαγή στην ποσότητα, το χρώμα και την οσμή των κολπικών υγρών.
 •  Πόνος ή κάψιμο κατά την ούρηση και συχνουρία
 •  Έλκη στην περιοχή των γεννητικών οργάνων : ο έρπης των γεννητικών οργάνων όπως και η σύφιλη μπορούν να προκαλέσουν έλκη στη γεννητική και πρωκτική περιοχή.

Στις γυναίκες (2):

 •  Πόνος κατά τη σεξουαλική επαφή: οι σεξουαλικώς μεταδιδόμενες ασθένειες είναι συχνή αιτία δυσπαρεύνιας που συνοδεύεται και από ανώμαλες εκκρίσεις από τον κόλπο, απώλεια αίματος, δυσουρία ή ακόμη από έλκη των γεννητικών οργάνων.
 •  Ανώμαλες αιμορραγίες από τον κόλπο: η εμφάνιση αίματος μεταξύ των περιόδων, ιδιαίτερα όταν αυτή ακολουθεί τη σεξουαλική επαφή.

Η γονόρροια και τα χλαμύδια είναι από τις συχνότερες αιτίες που προκαλούν ανώμαλες αιμορραγίες από τον κόλπο.