Ευχαριστούμε που συμπληρώσατε το ιστορικό Εφαρμογής Βοτουλονικής Τοξίνης – Β.Τ. (Botox Dysport)

Έχουμε λάβει το ατομικό ιατρικό ιστορικό σας για Εφαρμογή Βοτουλονικής Τοξίνης – Β.Τ. (Botox Dysport).
Το ιστορικό θα αξιολογηθεί και θα επικοινωνήσουμε το συντομότερο μαζί σας.
 
Ευχαριστούμε πολύ.