Αφαίρεση τατουάζ με Q-switched Laser

Τι είναι τα Q-switched Laser;
Το Αγγλικό γράμμα Q σε μια συσκευή Laser είναι ένας τρόπος χαρακτηρισμού της ποιότητας των φωτονίων που απελευθερώνονται. Επομένως, όταν η τιμή του Q είναι μεγάλη υποδηλώνει χαμηλή οπτική απώλεια, ενώ όταν η τιμή του Q είναι μικρή υποδηλώνει μεγάλη οπτική απώλεια. Το «Q»-switch αποτελεί μια φυσική μέθοδο για τη δημιουργία πάρα πολύ σύντομων παλμών (5 – 20 ns) φωτός Laser υψηλής έντασης (5 – 10 MW) με μέγιστη ισχύ 4 joules.
Τα Q-switched Laser και τα φωτόνια του φωτός που απελευθερώνονται από αυτά έχουν μοναδικά χαρακτηριστικά, τα οποία καθιστούν τις συγκεκριμένες συσκευές Laser ιδιαίτερα αποτελεσματικές στην αφαίρεση των τατουάζ. Αυτό οφείλεται πρωτίστως στο μηχανισμό δράσης, όπου παράγονται φωτοακουστικά κύματα εντός του δέρματος από τα φωτόνια που απελευθερώνονται από το φως, τα οποία θερμαίνουν τα μικρά σωματίδια χρωστικής. Η συγκεκριμένη αύξηση της θερμοκρασίας προκαλεί τη δημιουργία μιας κοιλότητας εντός των κυττάρων όπου βρίσκονται τα σωματίδια της μελάνης ή της χρωστικής ουσίας και εν συνεχεία ρήξη και τελικά φαγοκυττάρωση από τα μακροφάγα και αφαίρεση των υπολειμμάτων από το σημείο-στόχο.
Σε κλινικό επίπεδο, η εν λόγω διαδικασία προκαλεί σταδιακό ξεθώριασμα του τατουάζ μετά από 4- 8 θεραπευτικές συνεδρίες αφαίρεσης με διάστημα μεταξύ των συνεδριών μεταξύ 4 και 8 εβδομάδων. Η ακριβής στοχοποίηση των υποκυτταρικών οργανιδίων και των σωματιδίων των χρωστικών από τα Q-switched Laser μειώνει τις παράπλευρες απώλειες και ελαχιστοποιεί τον κίνδυνο σχηματισμού ουλών και αλλαγών ως προς την υφή του δέρματος.
Η αφαίρεση των τατουάζ με Laser αποτελεί ένα ακόμα παράδειγμα του τρόπου εφαρμογής της θεωρίας της επιλεκτικής φωτοθερμόλυσης στην κλινική πράξη και φαίνεται να έχει μεγάλη επιτυχία.
Για την επιτυχή θεραπεία των τατουάζ πρέπει απαραίτητα να ελαχιστοποιείται στο μέγιστο η πιθανότητα εμφάνισης ουλών ή άλλων επιπλοκών. Σήμερα αυτό είναι εφικτό με τη χρήση σύντομων παλμών φωτός από τα Q-switched Laser, τα οποία εκπέμπουν παλμούς φωτός που προσεγγίζουν το χρόνο θερμικής ανάπαυλας των μελανοσωμάτων και των σωματιδίων της μελάνης του τατουάζ. Παράλληλα μέσω των φωτοακουστικών τους επιδράσεων τα Q-switched Laser μπορούν να προκαλέσουν καταστροφή των σωματιδίων χρωστικής των τατουάζ για την επακόλουθη απομάκρυνσή τους από τα μακροφάγα.
Ουσιαστικά, με τη χρήση των συγκεκριμένων συσκευών Laser επιτυγχάνεται αποτελεσματική αφαίρεση τόσο των αισθητικών όσο και των τραυματικών και διακοσμητικών τατουάζ. Ωστόσο είναι απαραίτητο να πραγματοποιηθούν αρκετές συνεδρίες ανάλογα με το αρχικό χρώμα του τατουάζ.
Για να είναι αποτελεσματική η αφαίρεση των τατουάζ με Q-switched Laser η μέγιστη απορρόφηση της χρωστικής ουσίας πρέπει να αντιστοιχεί με το μήκος κύματος της ενέργειας του Laser. Ακόμα και όταν πρόκειται για παρόμοια χρώματα ενδέχεται να περιέχουν διαφορετικές χρωστικές ουσίες, οι οποίες ανταποκρίνονται διαφορετικά σε κάποιο δεδομένο μήκος κύματος Laser. Παράλληλα δεν μπορούν όλες οι χρωστικές να απορροφήσουν όλα τα μήκη κύματος των ιατρικών Laser.
Επί του παρόντος χρησιμοποιούνται οι εξής συσκευές Laser για την αφαίρεση των τατουάζ:

  • Q-Switched Ruby Laser (694nm)
  • Q-Switched Nd:YAG Laser (532–1064 nm)
  • Q-Switched Alexandrite Laser (755 nm)

Το Q-Switched Ruby Laser και το Q-Switched Alexandrite Laser είναι χρήσιμα για την αφαίρεση της μαύρης, της μπλε και της πράσινης χρωστικής ουσίας των τατουάζ. Το Q-Switched Nd:YAG Laser στα 532 nm μπορεί να χρησιμοποιηθεί για την αφαίρεση της κόκκινης χρωστικής ουσίας και το Q-Switched Nd:YAG Laser στα 1024 nm μπορεί να χρησιμοποιηθεί για την αφαίρεση της μαύρης και της μπλε χρωστικής.
Η έκθεση στο Q-switched Laser προκαλεί τον επιλεκτικό κατακερματισμό των κυττάρων που περιέχουν χρωστική ουσία.
 
 

Leave a Comment