Με γνώμονα την Ιατρική

ΘΕΛΩ (ΕΘΝΟΣ)
Νοέμβριος 2004

από την Ευαγγελία Μπαλτατζή
Ο Χριστόφορος Τζερμιάς άφησε πίσω του μια ακαδημαϊκή καριέρα στην Ιατρική και ήρθε από το Λονδίνο στην Ελλάδα για να κάνει το όραμά του πραγματικότητα. Νέος, ορμητικός, μιλάει με πάθος, ένταση και αγωνία.

> Μετανιώσατε που αφήσατε την Αγγλία και μία καριέρα διασφαλισμένη, για να επιστρέ­ψετε στην Ελλάδα;

Χ.Τ.: Όχι. Ακόμα κι αν ήξερα τις αντικειμενικές δυσκολίες που θα αντιμετώπι­ζα, πάλι θα το έκανα, γνωρίζοντας την ανακού­φιση που θα πρόσφερα σε πολλούς που μέχρι τότε αναγκάζονταν να ζουν με κάποιο πρόβλη­μα ή ήταν υποχρεωμένοι να πηγαίνουν στο ε­ξωτερικό για να το ανιμετωπίσουν.

> Η εξέλιξη στον τομέα σας είναι εξαιρετικά γρήγορη, τόσο σε επιστημονικό-ιατρικό επί­πεδο όσο και στην τεχνολογία. Μέχρι πού θα φτάσει;

Χ.Τ.: Τα τελευταία 20 χρόνια οι εξελίξεις εί­ναι ραγδαίες και στα δύο επίπεδα. Η κυτταρίτι­δα, π.χ., δεν μπορούσε να αντιμετωπιστεί μη επεμβατικά, μέχρι να εφαρμοστεί η μέθοδος Endermologie, την οποία είχαμε τρία χρόνια α­ποκλειστικότητα. Το ίδιο ισχύει για την αποτρί­χωση, που πριν τη laser αποτρίχωση ήταν πολύ δύσκολο να αντιμετωπιστεί αποτελεσματικά. Όπως και τα μικρο-εμφυτεύματα, τομέας που δεν είναι ούτε απλή αισθητική ούτε και πλαστική χειρουργική.
Τα αποτελέσματα των ε­ρευνών ανοίγουν νέες προοπτικές, ενώ κάποιες έρευνες για συγκεκριμένο σκοπό πολύ συχνά βρίσκουν εφαρμογή και σε άλλους τομείς. Παράδειγμα η laser τεχνολογία στο χώρο της Δερματολογίας: aρχικά χρησιμοποιήθηκε στην εξάλειψη των εκ γενετής αιμαγγειωμάτων, αλλά στη συ­νέχεια βρέθηκε ότι μπορεί να εφαρμοστεί και σε άλλες πε­ριπτώσεις επιλεκτικής φωτοθερμόλυσης.
Έτσι βρήκε με­γάλη εφαρμογή και σε άλλους τομείς της Κοσμητικής Ια­τρικής, όπως είναι η εξάλειψη κηλίδων, τατουάζ και ευρυαγγειών, καθώς και στη laser αποτρίχωση.