Μιλούν οι ειδικοί στις μεταμοσχεύσεις

POPULAR MEDICINE
26 ΜΑΡΤΙΟΥ 2005

Η τριχοφΰια με αριθμους

  • Κάθε άνθρωπος με φυσιολογική τριχοφϋία έχει στο κεφάλι του περίπου 100.000 -120.000 τρίχες.
  • Από κάθε πόρο «φυτρώνουν» από 1 έως 6 τρίχες.
  • Κάθε τρίχα μεγαλώνει περίπου 0,035 εκατοστά την ημέρα.
  • Ο μέσος κύκλος ζωής κάθε τρίχας πριν ανανεωθεί είναι 5-6 χρόνια.
  • Χάνουμε φυσιολογικά περί τις 100 τρίχες την ημέρα.

Απλή και ανώδυνη διαδικασία

X.T.: Οι εξελιγμένες μέθοδοι μεταμόσχευσης μαλλιών που εφαρμόζονται παγκοσμίως αφορούν το διαχωρισμό με στερεομικροσκόπιο των τριχοθυλακίων και τη μεταφορά διαφορετικών ειδών μοσχευμάτων (μονάδες ή ομάδες τριχοθυλακίων) σε υποδοχές που έχουν δημιουργηθεί με ειδικά εργαλεία με στόχο το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα.
Η μέθοδος που εφαρμόζουμε αποτελεί Συνδυαστική Εξατομικευμένη Μεταμόσχευση Μαλλιών, στην οποία χρησιμοποιούνται σιερεομικροσκόπια για το διαχωρισμό και την παρασκευή των τριχικών θυλάκων, αυξάνεται κατά 30% ο εκμεταλλεύσιμος αριθμός των τριχοθυλακίων, μεταφέρονται μεμονωμένες μονάδες και ομάδες τριχοθυλακίων, οι τριχικοί θύλακες τοποθετούνται με τη χρήση ειδικών εργαλείων σε πολύ μεγάλη πυκνότητα και στην επιθυμητή γωνία έκφυσης.
Οι νέες μέθοδοι μας επιτρέπουν να έχουμε μια πιο απλή και ανώδυνη διαδικασία, που διαρκεί λιγότερο, με ένα απολύτως φυσικό αποτέλεσμα που τελικά περνάει απαρατήρητο.
Δεν υπάρχουν παρενέργειες, καθώς πρόκειται ουσιαστικά για αυτομικρομεταμόσχευση μαλλιών και ως εκ τούτου ο οργανισμός δεν απορρίπτει ποτέ τα μοσχεύματα.
Το ποσοστό επανέκφυσης των τοποθετημένων μοσχευμάτων κυμαίνεται μεταξύ 90% – 95%.