Μεταμόσχευση μαλλιών: C.C.H.T., η πλέον σύγχρονη μέθοδος

ΙΑΤΡΙΚΟΣ ΚΟΣΜΟΣ
Ιούνιος 2005

Του δρος Χριστόφορου Τζερμιά Δερματολόγου,
Διευθυντή τμήματος μεταμόσχευσης μαλλιών και laser δερματολογίας Ιατρικού Αθηνών

Οι πολυετείς επιστημονικές έρευνες στη μεταμόσχευση μαλλιών κατέληξαν στο συμπέρασμα ότι δεν υπάρχει μια τεχνική που είναι κατάλληλη για όλες τις περιπτώσεις. Κάθε περίπτωση έχει μοναδικά χαρακτηριστικά και ιδιαιτερότητες, τα οποία πρέπει πάντα να λαμβάνονται σοβαρά υπόψη.
Η νέα μέθοδος C.C.H.T. (Combined Customized Hair Transplantation) λειτουργεί συνδυαστικά και εξατομικευμένα, ανάλογα με την περίπτωση και εφαρμόζεται αποκλειστικά στα τμήματα μεταμόσχευσης μαλλιών και laser δερματολογίας του Ιατρικού Αθηνών, σύμφωνα με τα στάνταρντ κατά ISO 9001/2000.
Η πιο συνηθισμένη μορφή τριχόπτωσης που προκαλεί σταδιακή αραίωση των μαλλιών είναι η ανδρογενετικού τύπου αλωπεκία, η οποία οφείλεται σε γενετικούς παράγοντες και απασχολεί ένα μεγάλο ποσοστό των ανδρών. Το κυριότερο χαρακτηριστικό της είναι ότι η αραίωση παρατηρείται μόνο στο επάνω μέρος του τριχωτού της κεφαλής και στους κροτάφους (ορμονοεξαρτώμενη περιοχή).
Αντίθετα, η πίσω περιοχή -η ινιακή- παραμένει απρόσβλητη. Ο συγκεκριμένος τύπος τριχόπτωσης προκαλείται επειδή οι ορμονικοί υποδοχείς των τριχών στο πρόσθιο και επάνω μέρος του κεφαλιού είναι ευαίσθητοι στα ανδρογόνα που κυκλοφορούν στον οργανισμό. Τα μαλλιά της ινιακής περιοχής, αντίθετα, δεν επηρεάζονται, γι’ αυτό δεν πέφτουν.
Όταν, λοιπόν, αναφερόμαστε σε κληρονομική προδιάθεση ενός ατόμου για τριχόπτωση εννοούμε πως έχει κληρονομήσει αυτήν την ευαισθησία στα ανδρογόνα. Η μεταμόσχευση μαλλιών ενδείκνυται σε περιπτώσεις ανδρογενετικού τύπου αλωπεκίας, υπό την προϋπόθεση ότι υπάρχει η ενδεδειγμένη αραίωση (λιγότερα από 25 τριχοθυλάκια ανά τετραγωνικό εκατοστό). Πρέπει πάντα να προηγείται διαγνωστικός έλεγχος -με τη βοήθεια σύγχρονων διαγνωστικών μέσων- που περιλαμβάνει χαρτογραφημένη πυκνομέτρηση τριχοθυλακίων στη δότρια και στη δέκτρια περιοχή, έλεγχο ελαστικότητας και μελέτη καταλληλότητας
για τη μέθοδο CCHT.
Κατά τη διαδικασία της μεταμόσχευσης μεταφέρουμε υγιή τριχοθυλάκια από τη ζώνη σταθερής τριχοφυίας που είναι στο πίσω μέρος της κεφαλής και αποτελεί τη δότρια περιοχή, στη ζώνη μεταβλητής ορμονοεξαρτώμενης τριχοφυίας (κροταφική, μετωπιαία ή βρεγματική ζώνη) . Τα τριχοθυλάκια που μεταφέρονται διατηρούν την ιδιότητα τους να μην επηρεάζονται από τα ανδρογόνα, εξασφαλίζοντας τη μονιμότητα των νέων μαλλιών.

Διαφορετικές τεχνικές στη λήψη των τριχοθυλακίων με ή χωρίς τη χρήση ραμμάτων και σίγουρα χωρίς σημάδια και ουλές:

 • Τεχνική strip – εξαγωγή σειράς τριχοθυλακίων, τα οποία στη συνέχεια διαχωρίζονται με τη χρήση στερεοσκοπίου
 • Τεχνική FUE – άμεση εξαγωγή τριχοθυλακίων

Διαφορετικά είδη τριχοθυλακίων:

 • Μονά, διπλά, τριπλά, τετραπλά τριχοθυλάκια (follicular units)
 • Ομάδες τριχοθυλακίων (follicular groupings)

Διαφορετικές τεχνικές στην τοποθέτηση:

 • Χρήση εμφυτευτή – Implanter
 • Χρήση λαβίδας

Η νέα μέθοδος CCHT είναι ο συνδυασμός των πλέον σύγχρονων τεχνικών λήψης και τοποθέτησης με τη χρήση μικροσκοπίου και ειδικών εργαλείων, έτσι ώστε το αποτέλεσμα να είναι πλούσιο και απόλυτα φυσικό. Το εξαιρετικό πλεονέκτημα της νέας μεθόδου είναι ότι παράγονται πολύ λεπτά τριχοθυλάκια, είτε με την εξαγωγή σειράς τριχοθυλακίων που διαχωρίζονται υποχρεωτικά με μικροσκόπιο είτε με την εξαγωγή μεμονωμένων τριχοθυλακίων που τοποθετούνται στη συνέχεια με ειδικά εργαλεία στις περιοχές που παρουσιάζουν αραίωση.
Η τοποθέτηση των τριχοθυλακίων πραγματοποιείται με τη γωνία φύτρωσης που έχουν τα παρακείμενα μαλλιά, ώστε να εξασφαλιστεί ένα φυσικό και πυκνό αποτέλεσμα.
Επίσης, η όλη διαδικασία δίνει τη δυνατότητα της άμεσης ένταξης του ατόμου στις καθημερινές του δραστηριότητες. Με την εφαρμογή της μεθόδου CCHT, η σύγχρονη μεταμόσχευση γίνεται σε μια συνεδρία διάρκειας λίγων ωρών, η οποία εύκολα εντάσσεται στην καθημερινότητα ενός συνηθισμένου ανθρώπου.
Στη σύγχρονη μέθοδο μεταμόσχευσης μαλλιών CCHT:

 • Το αποτέλεσμα είναι απόλυτα φυσικό.
 • Τοποθετείται μεγάλος αριθμός τριχοθυλακίων.
 • Η πυκνότητα πλησιάζει τη φυσική.
 • Η μεταμόσχευση μαλλιών περνά απαρατήρητη από το οικείο περιβάλλον,
 • Η διαδικασία εντάσσεται στην καθημερινότητα ενός συνηθισμένου ανθρώπου.
 • Το δέρμα μετά τη μεταμόσχευση μαλλιών είναι ομαλό και λείο.
 • Η γωνία φύτρωσης είναι σταθερή και ίδια ακριβώς με τα παρακείμενα μαλλιά.
 • Δίνεται μεγάλη σημασία στον σωστό σχεδιασμό της πρόσθιας γραμμής.
 • Τα μαλλιά χτενίζονται εύκολα και «δένουν» με τα υπόλοιπα.

Με τη μέθοδο CCHT εφαρμόζεται πάντοτε μεταφορά τριχοθυλακίων (Follicular Units Transplantation), γιατί αυτός ακριβώς είναι ο φυσικός τρόπος φύτρωσης των μαλλιών, δηλαδή με τη μορφή τριχοθυλακίων που χωρίζονται σε μονότριχα, δίτριχα, τρίτριχα κ.λπ.
Για να έχουμε ένα φυσικό αποτέλεσμα απαιτείται υποχρεωτικά η χρήση μικροσκοπίου, το οποίο μας δίνει τη δυνατότητα να έχουμε 30% περισσότερες τρίχες από την ίδια δότρια περιοχή και άριστη εκμετάλλευση της. Επίσης, τα μοσχεύματα είναι μικρότερα, άρα έχουμε τη δυνατότητα να τα τοποθετήσουμε πιο πυκνά ακόμη και ανάμεσα σε υπάρχουσα τριχοφυία. Ακολουθούμε τη φύση, προσπαθώντας να μιμηθούμε τον υπέροχο τρόπο με τον οποίο φυτρώνουν τα μαλλιά.

Strip

Πρόκειται για εξαγωγή σειράς τριχοθυλακίων, τα οποία διαχωρίζονται με στερεομικροσκόπιο. Έχει τη δυνατότητα σε μικρό χρονικό διάστημα (3-5 ώρες) να δώσει μεγάλο αριθμό τριχοθυλακίων (1.500-2.000, άρα 5.000 τρίχες). Η πλαστική ραφή είναι μια αδιόρατη γραμμή 0,5 χιλιοστού, η οποία καλύπτεται άνετα με μήκος μαλλιών 1 εκατοστού. Η μέθοδος είναι κατάλληλη για το 95% των περιπτώσεων.

FUE – Follicular Units Extraction

Πρόκειται για την άμεση εξαγωγή τριχοθυλακίων από τη δότρια περιοχή, αφού προηγηθεί ξύρισμα. Για μεγαλύτερο αριθμό μοσχευμάτων απαιτείται ξύρισμα όλου του κεφαλιού. Η μέθοδος είναι μια εξέλιξη της παλαιότερης τεχνικής punch, με τη λογική όμως της εξαγωγής τριχοθυλακίων και όχι μοσχευμάτων. Η διαδικασία είναι χρονοβόρα, γιατί σε κάθε συνεδρία μεταφέρεται μικρός αριθμός τριχοθυλακίων, συνεπώς όταν υπάρχει μεγάλη αραίωση χρειάζεται να γίνουν πολλές συνεδρίες.
Μελέτες έχουν δείξει ότι είναι αδύνατη η εφαρμογή για το 10% των περιπτώσεων και πρέπει να προηγηθεί ειδικό τεστ καταλληλότητας (FOX TEST). Η μέθοδος έχει εφαρμογή σε άτομα, τα οποία δεν διαθέτουν την απαιτούμενη ελαστικότητα είτε την έχουν εξαντλήσει με προηγούμενα στάδια μεταμόσχευσης. Η εφαρμογή της FUE περιορίζεται στο 5% του συνόλου των περιστατικών.

Ομάδες τριχοθυλακίων

Είναι ζευγάρια πολύτριχων τριχοθυλακίων, τα οποία επειδή βρίσκονται πολύ κοντά μεταξύ τους συναποτελούν ομάδες, που με την παρασκευή (γίνεται υποχρεωτικά με μικροσκόπιο) και τοποθέτησή τους προσφέρουν τον κατάλληλο όγκο μαλλιών, επιτυγχάνοντας μεγαλύτερη πυκνότητα και μειώνοντας παράλληλα τον συνολικό χρόνο της διαδικασίας.
Για την τοποθέτηση των μοσχευμάτων χρησιμοποιείται ειδική λαβίδα, ανάλογα με το μέγεθος και το είδος του μοσχεύματος. Η τεχνική είναι ταχύτατη και αποτελεσματική. Χρησιμοποιείται, επίσης, ο ειδικός εμφυτευτής (implanter), που δίνει τη δυνατότητα να τοποθετούνται τα τριχοθυλάκια σε οποιαδήποτε γωνία έκφυσης. Το εργαλείο είναι ιδανικό για τη δημιουργία της πρόσθιας γραμμής, την αποκατάσταση φρυδιών και κροτάφων. Επίσης, προσφέρει σημαντικό όφελος σε πυκνότητα και φυσικότητα.