Μεταμόσχευση μαλλιών: Η επιστήμη είναι εδώ

EXPRESS HEALTHY WAY
Μάρτιος 2005

Η αλωπεκία (ανδρογενετικού τύπου), η οποία προκαλεί σοβαρή αραίωση των μαλλιών, είναι ένα πρόβλημα που απασχολεί κυρίως τους άνδρες και λιγότερο τις γυναίκες. Η επιστήμη μπορεί πλέον να δώσει οριστική λύση στο πρόβλημα με τη μεταμόσχευση μαλλιών – μια απλή και σύντομη διαδικασία που προσφέρει μόνιμο και πολύ φυσικό αποτέλεσμα.
Ο κ. Χρ. Τζερμιάς δίνει στο «H.W.» υπό μορφή απαντήσεων-ερωτήσεων τις βασικές πληροφορίες για όλη αυτή τη διαδικασία.

> Τι είναι η μεταμόσχευση μαλλιών και σε ποιες περιπτώσεις συνιστάται;

Χ.Τ.: Η φυσιολογική τριχόπτωση αφορά τη συνήθη ανανέωση των τριχών, οι οποίες αφού ολοκληρώσουν τον κύκλο ζωής τους πέφτουν δίνοντας τη θέση τους σε νέες. Όταν όμως ο κύκλος ζωής της τρίχας διαταραχθεί, προκαλείται τριχόπτωση που οδηγεί σε σταδιακή αραίωση. Στις περιπτώσεις αυτές, όπου υπάρχει ικανή αραίωση, η μόνη μέθοδος που αντιμετωπίζει πραγματικά το πρόβλημα είναι η μεταμόσχευση μαλλιών.
Η βασική ιδέα της μεταμόσχευσης είναι τουλάχιστον 60 ετών και αφορά την επιτυχή μεταφορά υγιών θυλάκων τριχών σε πάσχουσες περιοχές του τριχωτού της κεφαλής. Είναι πράξη της κοσμητικής ιατρικής που πραγματοποιείται με τοπική αναισθησία, σε ιατρικό περιβάλλον,
από εξειδικευμένη ομάδα γιατρών.

Βέβαια, η εξέλιξη στον χώρο αυτό είναι πρωτοφανής και οι τεχνικές που εφαρμόζονται σήμερα, με τη βοήθεια της σύγχρονης τεχνολογίας (στερεοσκοπικά μικροσκόπια και hair implanters) είναι πλέον πολύ ώριμες και μας δίνουν τη δυνατότητα να έχουμε ένα άριστο αποτέλεσμα.

> Πώς ακριβώς γίνεται η μεταμόσχευση;

Χ.Τ.: Η πράξη συνίσταται στη μεταφορά υγιών τριχοθυλακίων από τη ζώνη σταθερής τριχοφυΐας (πίσω μέρος της κεφαλής – ινιακή περιοχή), που αποτελεί τη δότρια περιοχή, στη ζώνη μεταβλητής ορμονοεξαρτώμενης τριχοφυΐας – κροταφική, μετωπιαία ή βρεγματική ζώνη. Τα μαλλιά στη δότρια περιοχή είναι γενετικά προγραμματισμένα να διατηρηθούν εφ’ όρου ζωής και όταν τα συγκεκριμένα τριχοθυλάκια μεταφέρονται στα σημεία που υπάρχει αραίωση διατηρούν όλα τα γενετικά χαρακτηριστικά τους. Έτσι δεν χάνονται με την πάροδο του χρόνου, αντίθετα, αναπτύσσονται κανονικά, όπως ακριβώς θα συμπεριφέρονταν στην περιοχή από όπου έγινε η αφαίρεσή τους.
Η πιο σύγχρονη μέθοδος είναι η Συνδυαστική Εξατομικευμένη Μεταμόσχευση Μαλλιών (Combined Customized HairTransplantation). Στην τεχνική αυτή συνδυάζουμε διάφορα είδη μοσχευμάτων (μονάδες ή ομάδες τριχοθυλακίων) παράλληλα με διαφορετικές τεχνικές τοποθέτησης των μοσχευμάτων σε αντίστοιχες υποδοχές που έχουν δημιουργηθεί με διαφορετικά εργαλεία, προκειμένου να έχουμε ένα απολύτως φυσικό αποτέλεσμα.
Είναι μια μέθοδος που δεν παρουσιάζει καμία παρενέργεια και έχει εξαιρετικά αποτελέσματα, εφόσον κάθε περίπτωση αντιμετωπίζεται
ως μοναδική.

> Ποιες είναι οι προϋποθέσεις για μια επιτυχημένη μεταμόσχευση;

Χ.Τ.: Οι προϋποθέσεις για ένα επιτυχημένο και απολύτως φυσικό αποτέλεσμα είναι οι εξής:

  • Η τοποθέτηση μεγάλου αριθμού τριχικών θυλάκων.
  • Η μέγιστη εκμετάλλευση της δότριας περιοχής.
  • Η τοποθέτηση των θυλάκων τριχών με μεγάλη πυκνότητα, η οποία πλησιάζει τη φυσιολογική.
  • Η μείωση των απαιτούμενων συνεδριών σε 1-2, από 4-5 που ίσχυε παλαιότερα.

> Τι εικόνα παρουσιάζουν τα νέα μαλλιά;

Χ.Τ.: Τα μοσχεύματα, κατά την τοποθέτησή τους, έχουν μικρές τρίχες για τεχνικούς λόγους. Κάποιες από αυτές (περίπου 30%-90%) θα πέσουν τις επόμενες τρεις εβδομάδες όσες μείνουν τον επόμενο μήνα θα έχουν αναπτυχθεί κατά ένα εκατοστό. Οι υπόλοιπες θα αρχίσουν να εκφύονται από τον δεύτερο μήνα και θα ολοκληρωθεί η διαδικασία στο έτος.
Πόσος χρόνος απαιτείται για να ολοκληρωθεί η διαδικασία;
Χ.Τ.: Συνήθως χρειάζονται 3 με 4 ώρες, ανάλογα με την περιοχή που πρέπει να καλυφθεί. Γίνεται προσπάθεια η διάρκεια της επέμβασης να διατηρηθεί σε λογικά όρια, ώστε να μπορεί ο ενδιαφερόμενος να την εντάξει στην καθημερινότητά του χωρίς ταλαιπωρία. Επιπλέον, έχει αποδειχθεί επιστημονικά ότι η παράταση της διάρκειας της επέμβασης έχει καταστροφικές συνέπειες στην επιβίωση των μοσχευμάτων.
Ο χρόνος εκτός σώματος είναι κρίσιμος και πρέπει να ελαχιστοποιείται κατά το δυνατόν με τη σωστή διαχείριση μοσχευμάτων και ανθρωπίνου δυναμικού. Τις τέσσερις πρώτες ημέρες μετά την επέμβαση οι δραστηριότητες του ατόμου είναι περιορισμένες, αφού δεν πρέπει να σκύβει ή να σηκώνει βάρη. Επίσης, την πρώτη εβδομάδα πρέπει να αποφεύγεται η κολύμβηση, ενώ οι λοιπές δραστηριότητες συνεχίζονται κανονικά.

> Τι διάρκεια έχει το αποτέλεσμα της μεταμόσχευσης;

Χ.Τ.: Το αποτέλεσμα της μεταμόσχευσης είναι για μια ζωή. Όπως ήδη αναφέρθηκε, η μονιμότητα των μαλλιών αυτών οφείλεται στη σταθερότητα της ζώνης που χρησιμοποιούμε για να πάρουμε μοσχεύματα. Άλλα χαρακτηριστικά που μεταφέρονται επίσης στη μεταμόσχευση είναι η υφή των τριχών και το χρώμα τους. Έτσι, όταν ασπρίσουν τα μαλλιά πίσω, στη δότρια περιοχή, θα ασπρίσουν και εκεί όπου τα μεταφέραμε. Η μονιμότητα του αποτελέσματος είναι από τα μεγαλύτερα πλεονεκτήματα της μεταμόσχευσης μαλλιών και είναι δεδομένη.

> Η μεταμόσχευση απευθύνεται και στις γυναίκες;

Χ.Τ.: Η μέθοδος εφαρμόζεται σε γυναίκες όταν αντιμετωπίζουν ανδρικού τύπου τριχόπτωση και υπάρχει καλή δότρια περιοχή, είτε για την κάλυψη ανδρικού τύπου κροτάφων και μπροστινή γραμμή τριχοφυΐας είτε για πύκνωση ανάμεσα σε υπάρχοντα μαλλιά ύστερα από κατάλληλη προετοιμασία. Με τα κατάλληλα μοσχεύματα μπορούμε να βελτιώσουμε σε πολύ μεγάλο βαθμό την εικόνα του τριχωτού της κεφαλής.

> Μέχρι ποια ηλικία μπορεί κάποιος να κάνει μεταμόσχευση μαλλιών;

Χ.Τ.: Στην ηλικία δεν υπάρχει κανένας περιορισμός. Έχουμε κάνει επέμβαση σε ανήλικο παιδί για την αντιμετώπιση εγκαύματος αλλά και σε άνδρες και γυναίκες, στην ηλικία των 70 ετών, για την αντιμετώπιση της αραίωσης.