Καταλληλότητα για Mεταμόσχευση Mαλλιών FUE ανά αιτία τριχόπτωσης

mallia2
Για να αποφασιστεί εάν κάποιος είναι καλός υποψήφιος για μεταμόσχευση μαλλιών, τότε οι παρακάτω ερωτήσεις θα πρέπει να λάβουν καταφατική απάντηση:

  • Υπάρχει μία προβλέψιμη σταθερή μη-ορμονοεξαρτώμενη δότρια περιοχή από την οποία να ληφθούν τριχοθυλάκια;
  • Είναι η λήπτρια περιοχή ελεύθερη από παθήσεις που μπορούν είτε να περιορίσουν τη λήψη των τριχοθυλακίων (π.χ. ουλή), είτε να απειλήσουν την επιβίωση τους (π.χ. υπάρχουσα ενεργή νόσος);

Για παράδειγμα, η γυροειδής αλωπεκία μπορεί να επηρεάσει μία πιθανή δότρια περιοχή, καθώς και την ικανότητα της λήπτριας να δεχτεί τις τρίχες ή να διατηρήσει τα τριχοθυλάκια. Το ίδιο ισχύει και για τις ουλωτικές αλωπεκίες. Ακολουθεί πίνακας με τις πιο κοινές παθήσεις που προκαλούν τριχόπτωση και την καταλληλότητά τους για μεταμόσχευση μαλλιών.
 

Αιτίες τριχόπτωσης και καταλληλότητα για μεταμόσχευση

Διάγνωση (αιτία τριχόπτωσης) Προβλέψιμη δότρια περιοχή (με σταθερή    τριχοφυΐα); Υγιής λήπτρια περιοχή (για επιβίωση τριχοθυλακίων); Είναι καλή επιλογή η μεταμόσχευση μαλλιών;
Ανδρογενετική αλωπεκία  (άντρες) Ναι Ναι Στην πλειοψηφία των περιπτώσεων
Ανδρογενετική αλωπεκία (γυναίκες) Συχνά Ναι Στην μειοψηφία των περιπτώσεων
Γυροειδής αλωπεκία Όχι Όχι Όχι
Διάχυτη αλωπεκία Όχι Όχι Όχι
Ενεργή φλεγμονώδης αλωπεκία (π.χ. δισκοειδής λύκος) Όχι Όχι Όχι
Ουλωτική αλωπεκία σε τελικό στάδιο (burnt-out) Μερικές φορές Η επιβίωση μπορεί να περιοριστεί εξαιτίας της ουλής, ή να υποτροπιάσει η νόσος Σε επιλεγμένες περιπτώσεις
Έγκαυμα ή άλλη ουλή Μερικές φορές Η επιβίωση μπορεί να περιοριστεί εξαιτίας της ουλής Σε επιλεγμένες περιπτώσεις

 
Σε άτομα με ιστορικό ουλωτικής αλωπεκίας που έχει μείνει ανενεργή για κάποιο διάστημα (τουλάχιστον δύο χρόνια), είναι πιθανό να εξεταστεί το ενδεχόμενο της μεταμόσχευσης μαλλιών, όμως θα πρέπει να αναφερθεί ότι η ουλή μπορεί να περιορίσει την αποδοχή των τριχοθυλακίων και ότι η ασθένεια μπορεί να υποτροπιάσει και να τα καταστρέψει. Με την κατάλληλη αντιμετώπιση, μπορούν να επιτευχθούν επιτυχημένα αποτελέσματα ακόμα και σε ασυνήθεις παθήσεις όπως το σκληρόδερμα ως «κτύπημα σπάθης» (en coup de sabre).
 

Ανδρογενετική αλωπεκία στους άντρες

Η ανδρογενετική αλωπεκία (ή αλλιώς ανδρικού τύπου τριχόπτωση) στους άντρες διαγιγνώσκεται συνήθως εύκολα βάσει της τυπικής κλινικής εικόνας της και την έλλειψη ευρημάτων που να υποδηλώνουν άλλες αιτίες. Η φυσική πρόοδος στους άντρες κατηγοριοποιείται βάσει της κλίμακας των Hamilton και Norwood. Η λέπτυνση και η συρρίκνωση των τριχών (hair miniaturization) είναι ένα σύνηθες εύρημα στις περιοχές όπου παρατηρείται η ανδρογενετική αλωπεκία και εξελίσσεται προοδευτικά παίρνοντας τη μορφή των χνοωδών τριχών και τέλος της αραίωσης.
κλιμακα νοργουντ

Η κλίμακα Hamilton και Norwood

 

Ανδρογενετική αλωπεκία στις γυναίκες

Η ανδρογενετική αλωπεκία στις γυναίκες, που συχνά αποκαλείται και γυναικείου τύπου τριχόπτωση, αρχίζει να επηρεάζει το 50% των γυναικών μέχρι την ηλικία των 40 ετών, ενώ μετά την ηλικία των 40 ετών παρατηρείται εδραιωμένη αραίωση στο 50% των γυναικών. Εξαιτίας της αυξημένης κοινωνικής προσδοκίας που θέλει τις γυναίκες να έχουν ένα «γεμάτο» τριχωτό κεφαλής σε όλες τις ηλικίες, ψυχολογικές μελέτες έχουν δείξει ότι οι γυναίκες επηρεάζονται περισσότερο από το φαινόμενο της τριχόπτωσης σε σχέση με τους άντρες. Η δυσκολία τόσο στη διάγνωση, όσο και στη θεραπεία της γυναικείου τύπου τριχόπτωσης στις γυναίκες, έγκειται στο γεγονός ότι εξαιτίας της πιο διάχυτης φύσης της τριχόπτωσης και της απουσίας της απόλυτης αραίωσης που παρατηρείται στους άντρες, είναι πιθανό άλλες ιατρικές παθήσεις να προκαλέσουν σύγχυση με τα πραγματικά αίτια της τριχόπτωσης ή να συνυπάρχουν με την γυναικείου τύπου τριχόπτωση «καμουφλάροντας» την αρχική εκδήλωσή της (π.χ. διάχυτη γυροειδής αλωπεκία, οξεία/χρόνια διάχυτη αλωπεκία).
Όλοι αυτοί οι παράγοντες μπορεί να καταστήσουν πολύ πιο δύσκολή τη διάγνωση αλλά και τις επιλογές θεραπείας. Για τον λόγο αυτό, απαραίτητο αρχικό βήμα αποτελεί η τριχοσκόπηση, ένα πολύτιμο διαγνωστικό εργαλείο με το οποίο μπορούν να αποκλειστούν συνυπάρχουσες παθήσεις. Σε περίπτωση διάχυτης αλωπεκίας, είναι πολύ σημαντικό να αποκλειστεί, αλλά και να επιχειρηθεί να θεραπευτεί στην περίπτωση που εξετάζεται η επιλογή της μεταμόσχευσης μαλλιών, ειδικά αν η πάθηση είναι χρόνια, καθώς μπορεί να οδηγήσει σε διαρκή και ασταθή τριχόπτωση τόσο στη δότρια, όσο και στη λήπτρια περιοχή – η συνταγή για έναν δυσαρεστημένο ασθενή. Αν ακολουθηθεί θεραπεία, συστήνεται επαναληπτική τριχοσκόπηση μετά την ολοκλήρωσή της προκειμένου να τεκμηριωθεί με αντικειμενικές μετρήσεις η αντιμετώπιση του προβλήματος.
Η πιο συνήθης κλινική εμφάνιση της γυναικείου τύπου τριχόπτωσης είναι η διατήρηση της πρόσθιας μετωπιαίας γραμμής του τριχωτού, με διάχυτη αραίωση προς τα πίσω, όπως παρατηρείται στα τρία στάδια τριχόπτωσης της κλίμακας Ludwig.
κλιμακα ludwig

Η κλίμακα Ludwig

Στις γυναίκες, ακολουθείται τριχοσκόπηση, προκειμένου να αποκλειστούν αιτίες διάχυτης αλωπεκίας, πλεόνασμα ανδρογόνων ή άλλες παθήσεις που να συγχέονται με την γυναικείου τύπου αλωπεκία, και στα πλαίσια αυτής μπορεί να πραγματοποιηθεί:

  • Φυσική εξέταση για τυχόν σημάδια πλεοναζόντων ανδρογόνων: δασυτριχισμός, ακμή, εμμηνορροϊκές διαταραχές, γαλακτόρροια, βραχνάδα και ταχεία μετωποκροταφική αραίωση. Αν παρατηρηθεί, ζητείται η συμβουλή ενδοκρινολόγου για διαχείριση του πλεονάσματος ανδρογόνων.
  • Αναζήτηση για αιτίες διάχυτης αλωπεκίας: ταχεία απώλεια βάρους, υψηλός πυρετός, πρόσφατος τοκετός, ορισμένα φαρμακευτικά σκευάσματα.
  • Εργαστηριακές εξετάσεις ρουτίνας για θεραπεύσιμες αιτίες διάχυτης αλωπεκίας.
  • Βιοψία πιθανόν για τον αποκλεισμό και τη βοήθεια διαχωρισμού από τη χρόνια διάχυτη αλωπεκία, τη διάχυτη γυροειδή αλωπεκία και την ουλωτική αλωπεκία.
  • Τριχοσκόπηση

Leave a Comment