Δεύτερη Μεταμόσχευση Μαλλιών

MMphoto2
Οι σημερινές μέθοδοι μεταμόσχευσης μαλλιών μπορούν να προσφέρουν το βέλτιστο κοσμητικό αποτέλεσμα με μία μόνο συνεδρία. Στη συνεδρία αυτή, υγιή μη-ορμονοεξαρτώμενα τριχοθυλάκια μεταφέρονται στην αραιωμένη περιοχή, έτσι ώστε να προσφέρουν ένα μόνιμο αποτέλεσμα τριχοφυΐας, καθώς η έκφυσή τους δεν επηρεάζεται από τη δράση των ορμονών (ανδρογόνα) που ευθύνονται για την τριχόπτωση.
Ωστόσο, στην αραιωμένη περιοχή συχνά συνυπάρχουν ορμονοεξαρτώμενα τριχοθυλάκια που δικαιούνται να ατροφήσουν και να γίνουν σταδιακά χνούδι, καθώς δεν παρουσιάζουν αντίσταση στα ανδρογόνα, κάτι όμως που δεν είναι σίγουρο και κανείς δεν μπορεί να προκαθορίσει, να μαντέψει ή να προγνώσει. Επομένως, μία δεύτερη μεταμόσχευση μπορεί να κριθεί απαραίτητη μελλοντικά, είτε λόγω της επιθυμίας του ασθενούς για μεγαλύτερη πυκνότητα, είτε εξαιτίας της εξελισσόμενης τριχόπτωσης στην περιοχή που είχε γίνει ήδη η πρώτη μεταμόσχευση μαλλιών.
Οι ασθενείς ενημερώνονται πάντα εξ αρχής για τον τύπο της αλωπεκίας από τον οποίο υποφέρουν. Στη συνέχεια, σχηματίζεται ατομικός φάκελος με όλα τα στοιχεία που συλλέγονται μέσω της τριχοσκόπησης, της πυκνομέτρησης και τις εργαστηριακές εξετάσεις, έτσι ώστε να παρακολουθείται με συγκριτικές εικόνες η πρόοδος της τριχόπτωσης και της αραίωσης και να λαμβάνονται τεκμηριωμένες αποφάσεις για την αντιμετώπιση τους.
Με το δεδομένο λοιπόν ότι η πρόοδος της αλωπεκίας δικαιούται να μην παύσει παρά τη μεταμόσχευση μαλλιών, η πιθανή νέα αραίωση μπορεί να καταστήσει αναγκαία μία δεύτερη μεταμόσχευση προκειμένου να ενισχυθεί εκ νέου η πυκνότητα της λήπτριας περιοχής. Η δεύτερη μεταμόσχευση όμως μπορεί να εφαρμοστεί και στην περίπτωση που ο ασθενής, ακόμα και αν παρουσιάζει μία σταθερότητα της αραίωσης (ειδικά στις πιο προχωρημένες ηλικίες), επιθυμεί ένα ακόμα πιο «γεμάτο» τριχωτό κεφαλής.
Και στις δύο περιπτώσεις, και πάντα με το δεδομένο ότι η δότρια περιοχή παρουσιάζει ικανοποιητική τριχοφυΐα, πρέπει να γίνεται προληπτική εξοικονόμηση τριχοθυλακίων στην πρώτη μεταμόσχευση έτσι ώστε να υπάρχουν διαθέσιμα σε περίπτωση δεύτερης.

Πότε κρίνεται απαραίτητη μια διορθωτική μεταμόσχευση μαλλιών

Υπάρχουν όμως και ορισμένες περιπτώσεις όπου μία δεύτερη μεταμόσχευση κρίνεται αναγκαία όχι για την βελτιστοποίηση του αποτελέσματος της πρώτης και την κάλυψη των πιο πρόσφατα αραιωμένων περιοχών, αλλά για διορθωτικούς σκοπούς. Αν η επιστημονική ομάδα που είχε αναλάβει να φέρει εις πέρας την πρώτη μεταμόσχευση, δεν είχε την απαραίτητη τεχνογνωσία, δεν πραγματοποίησε σωστό σχεδιασμό και εκτέλεση της μεταμόσχευσης μαλλιών, και δεν υπολόγισε τη φυσική πρόοδο της τριχόπτωσης, είναι πιθανό να παρουσιαστούν ουλές ή τραύματα στο τριχωτό της κεφαλής, να δείχνει αφύσικη η πρόσθια μετωπιαία γραμμή του τριχωτού ή ανομοιόμορφα κατανεμημένη η πυκνότητα των μαλλιών σε όλο το κεφάλι.
Στην περίπτωση αυτή, η διόρθωση απαιτεί ιδιαίτερες δεξιότητες, σωστό σχεδιασμό και είθισται να υπερβαίνει τον βαθμό δυσκολίας μιας μεταμόσχευσης μαλλιών που γίνεται πρώτη φορά στο ίδιο τριχωτό κεφαλής.
 

Leave a Comment